„... novi kosmos ne postaje od detritusa samo jednog kosmosa; i kod replikacije kosmosa (kao i kod živih stvorova) potrebna je razmena „kosmičkog genetskog“ materijala!”

Sudbina zla, str. 59.

*

„... kako je bilo moguće da se na zemlji pojavio čovek i to baš takav čovek koji ima mozak, a ne uspeva da ga koristi?”

Sudbina Zla, str. 64.