„Pojam nacije je suprotan interesima onih koji radom održavaju goli život.”

„Sudbina Zla“, str. 290.

*

„Danas, kada radnička klasa gotovo i da ne postoji, nacionalizam je ostalo glavno oruđe vlastodržaca da svoju vlast održe.”

„Sudbina Zla“, str. 290.

*

„Dobar deo čovečanstva još uvek cene gospodu Marksa i Engelsa kao najznačajnije političke umove koji su pronikli u suštinu svih društvenih problema i koje treba slediti u našoj milenijumskoj borbi protiv zla. Međutim, jasno je da su ta gospoda u svojim analizama napravila i po neku grešku, jer inače ne bi došlo do sveg onog izvitoperavanja marksističke doktrine koja je dovela do kolapsa jedne od najsnažnijih zemalja sveta!”

„Sudbina zla“, str. 90.

*

„Bez obzira što su žene dobile pravo glasa i „pravo“ da budu eksploatisane i van kreveta, ništa se bitno nije promenilo u njihovom podređenom, položaju u društvu.”

„Sudbina Zla“, str. 293.

*

„Pored suludo-primitivne, religijske diskriminacije žena, (u kojoj su nažalost i same žene saučesnici), postepeno su se, kao nus-proizvod muškog insistiranja na seksualnom monopolu, iskristalisale i druge društvene nepravde.”

„Sudbina zla“ str. 294.

*

„Zvanične „činjenice“ o političkom i privrednom životu jedne zemlje, postoje samo zato da bi poslužile interesima onih koji su te činjenice naručili.”

„Srbija južno od Sahare“, str. 14.

*

„Tamo gde je bilo pravde – sloboda cvetala nije! I obrnuto: tamo gde je bilo slobode i gde je svako mogao da radi što mu je volja – pravda nije mogla da dođe do izražaja!”

„Srbija južno od Sahare“, str. 237.

*

„Sudstvo bi trebalo da bude najznačajniji stub na kojem počiva bilo koje društvo. I to, na bilo kojem stepenu razvoja da se to društvo nalazi. ”

„Srbija južno od Sahare“, str. 238.

*

„Vekovima su vlastodršci iznajmljivali mozgove da utvrde šta se može smatrati dozvoljenim znanjem; a koje znanje treba zabraniti, ili mu se barem treba podsmevati. Slobodan pristup znanju, ruši postojeće društvene sisteme.”

„Bez obzira da li neka zemlja praktikuje demokratiju, birokratiju ili teokratiju, znanje koje nam pružaju škole je pažljivo odabrano i ograničeno.”

„Srbija južno od Sahare“, str. 257.

*

„Ne valja biti na bilo kakvim spiskovima. Nikada se ne zna u koje će se sve svrhe neki spisak iskoristiti. Bolje je biti zaboravljen, nego umešan!”

„Ispovest gospođice Kovalski“, str. 113.

*

„Svaki mudar vladar mora da bude svestan činjenice da će najvernije pristalice obezbediti isključivo među ljudima bez morala, onim beskrupuloznim pojedincima koji su spremni na sve, samo da bi bili uz vlast. Ali ta podrška ima svoju cenu. On će uspeti da se okruži najsposobnijima jedino ako im omogući da kradu!”

„Ispovest gospođice Kovalski“, str. 122.

*

„ Samo totalne budale se bore da dobiju apsolutnu vlast. I onda, da bi opravdale svoju glad za vlašću, izmišljaju ’Revolucije’ sa velikim slovom R; vode nas ’svetlim stazama u svetlu budućnost’ i obećavaju nam raj na zemlji!”

„Ispovest gospođice Kovalski“, str. 125.