Istina se uglavnom dokazuje lažima, a po potrebi i buzdovanom.

„Goldberg i Rozalinda“, str 3.

*

„Ko se sveti, taj mora da kopa grobove i za decu svoju.”

„Goldberg i Rozalinda“, str 117.